Bu Sahədə 20 İllik Təcrübə

Heyvan Yemi

Fırlanan klapan xammalın hazırlanması, emalı, parçalanması, qarışdırılması, istiləşməsi, genişləndirilməsi, qablaşdırılması və saxlanması kimi yem istehsalı prosesində olan toz maşınları, elektron tərəzilər və genişləndirici maşınlar kimi avadanlıqlarda geniş istifadə olunur.Biz yem istehsalının hər bir prosesinə uyğun müxtəlif funksiyaları olan fırlanan klapanları təmin edirik.Su yeminin balanslaşdırılmış qidalanması genişlənmiş pelletin daha yüksək sıxlıq dəqiqliyini tələb edir.Yeni sıxlıq tənzimləyicimiz həm suda üzən, həm də suda batan genişlənmiş materialların istehsalına kömək edə bilər.Bundan əlavə, o, su məhsulunun intensiv və ya yüksək sıxlıqlı mədəniyyətini həyata keçirmək üçün genişlənmiş hissəciklərin sıxlığını dəqiq idarə edə və sabitləşdirə bilər.Etibarlı mexaniki dizayn texnologiyamız və qabaqcıl avtomatik idarəetmə texnologiyamız yem emalı texnologiyasının davamlı inkişafına tam cavab verə və uyğunlaşa bilər.


Göndərmə vaxtı: 13 iyul 2021-ci il