Bu Sahədə 20 İllik Təcrübə

Kimya sənayesi

Kimya zavodu tərəfindən atılan alışan, partlayıcı, zəhərli və aşındırıcı materialların xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq kimyəvi fırlanan klapan dizayn və istehsal edirik.Kimyəvi istehsalda mühit adətən yüksək təzyiq və temperatura malikdir.Müxtəlif materialların xüsusiyyətlərinə görə, karbon polad, ərinti polad, çuqun, paslanmayan polad və digər müxtəlif metal materiallar kimyəvi məhsullar fabrikinin ehtiyaclarını ödəmək üçün fırlanan klapan xammalı kimi seçilə bilər.


Göndərmə vaxtı: 13 iyul 2021-ci il